Akademins Mål och medel

Hallands Akademi, en akademi för kultur och näringsliv, bildades den 23 november 1998 med syfte att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland."

Akademin består av 25 ledamöter med landshövdingen i Hallands län som självskriven preses. Av ledamöterna representerar 1/3 vitterhet, konst och allmän kulturhistoria, 1/3 samhälle och näringsliv samt 1/3 forskning och utveckling.

Akademin har valt att fira sin årliga högtidsdag i anslutning till den 29 augusti, som var Olof von Dalins födelsedag. Författaren och språkförnyaren m m Olof von Dalin (1708-1763) föddes i Vinbergs prästgård och är den mest epokgörande författare som Halland hittills frambringat.

Som villkor för Akademins priser gäller att ”pristagare skall ha utvecklat stort konstnärskap inom konst, litteratur, musik eller annan kulturform eller ha gjort uppmärksammade insatser inom forskning/utveckling eller företagsamhet/näringsliv eller i sitt samhällsengagemang varit till stor betydelse i eller för Halland.”