hallands historia

Nu är den snart här! Boken om Hallands historia – Gränsland genom tiderna, utgiven av Hallands Akademi.

När kom de första människorna till Halland? Har Halland verkligen varit ett eget rike? Hur gick det till när Halland blev svenskt? Och hur kunde, en gång så fattiga Halland, bli ett av Sveriges snabbast växande län.

Boken är författad av 36 författare med specialkunskap inom sitt område med en tidslängd från jägarstenåldern till nutid. I de totalt 384 sidorna ges intressant läsning, rikligt med färgillustrationer och med hårda pärmar.

Redaktionskommitté: Åsa Bengtsson, Erik Hallberg, Anders Håkansson, Jens Lerbom, Hugo Palmsköld, Lena Sommestad, Pablo Wiking-Faria och Per Wranning

Redaktör: Pablo Wiking-Faria

Utgivningsdag: 14 maj 2022

Distribution: Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning


Beställ genom info@museumhalland.se (ca pris: 200 kr)


Hallands Akademi

Hallands Akademi är en akademi för kultur och näringsliv som bildades den 23 november 1998 med syfte att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland."     Läs mer2021-års pristagare

Söndagen den 29 augusti samlades Hallands Akademi med preses Brittis Benzler i Halmstad Rådhus för att dela ut penningpris, diplom och blommor till årets pristagare. I samband med Högtidsdagen avtackades Lena Sommestad för sin tid som preses i akademin.

För musikunderhållningen svarade Hallandsfolk, en grupp unga fiolspelare. Pristagarna presenterades av Akademiledamöterna Pablo Wiking-Faria, Ingegerd Sahlström, Torbjörn Johansson och Peter Wolfhagen. I pausen bjöds gästerna på lätt förtäring.

Årets pristagare 2021
Akademins Stora Pris: Lars Grimbeck & Stefan Gustafsson, författare och lokalhistoriker
Bertebos-priset: Axel Ericsson & Bertil Ericsson, HarplingeKål
Prins Bertils Minne: Diana & Stefan Ljungqvist, Laholms Bokhandel
Olof von Dalins Minnesfond: Tilde Johansson, friidrottare

Se hela listan över tidigare pristagare