hallands historia

Nu är den snart här! Boken om Hallands historia – Gränsland genom tiderna, utgiven av Hallands Akademi.

När kom de första människorna till Halland? Har Halland verkligen varit ett eget rike? Hur gick det till när Halland blev svenskt? Och hur kunde, en gång så fattiga Halland, bli ett av Sveriges snabbast växande län.

Boken är författad av 36 författare med specialkunskap inom sitt område med en tidslängd från jägarstenåldern till nutid. I de totalt 384 sidorna ges intressant läsning, rikligt med färgillustrationer och med hårda pärmar.

Redaktionskommitté: Åsa Bengtsson, Erik Hallberg, Anders Håkansson, Jens Lerbom, Hugo Palmsköld, Lena Sommestad, Pablo Wiking-Faria och Per Wranning

Redaktör: Pablo Wiking-Faria

Utgivningsdag: 14 maj 2022

Distribution: Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning


Beställ genom info@museumhalland.se (ca pris: 200 kr)