Ledamöter 2023

Landshövding Anders Thornberg tillträdde 1 november 2023 som Preses för Hallands Akademi .Arbetsutskott 2023
Anders Thornberg, preses (ordförande)
Ingegerd Sahlström, vice preses
Peter Wolfhagen, ekonomiansvarig
Majlis Wolfhagen sekreterare
Kurt Wirström hemsida

Stellan Sturesson
Pablo Wiking-Faria 
Lars Grimbeck                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Valberedning
Karin Starrin, sammankallande
Kjell-Åke Gustafsson

Sektor: Vitterhet, konst, allmän kulturhistoria
Eva Bengtsson, keramiker (Frillesås)
Hans Bergfast, verksamhetschef (Falkenberg)
Tommie Haglund, kompositör (Halmstad)
Kjell-Åke Gustafsson, gallerist (Hishult)
Ingela Strandberg, poet (Grimeton)
Stellan Sturesson, redaktör (Laholm)
Kurt Wirström fd Kulturchef  (Halmstad)
Vakant

Sektor: Samhälle, näringsliv
Agneta Börjesson, fd riksdagsledamot (Kungsbacka)
Doris Gunnarsson, fd chefredaktör (Varberg)
Nicolas Hassbjer, entreprenör (Halmstad)
Ingegerd Sahlström, fd statssekreterare (Halmstad)
Karin Starrin, fd generaldirektör (Halmstad)
Per Stenström, fd verkställande direktör (Slöinge)
Eva Klar Svensson, fd verkställande direktör (Falkenberg)
Peter Wolfhagen, revisor (Falkenberg)

Sektor: Forskning, utveckling
Maria Ehrenberg, fil dr., regionbibliotekarie (Laholm)
Lars Grimbeck, författare & lokalhistoriker (Varberg)
Pernilla Nilsson, prorektor (Halmstad)
Anneli Palmsköld, professor (Halmstad)
Marie Rådbo, astronom (Göteborg)
Frida Stranne, forskare (Halmstad)
Pablo Wiking-Faria, fil dr., antikvarie (Varberg)

Vakant

Seniorledamöter:
Viveca Bosson, fil lic., konsthistoriker (Halmstad)
Ingemar Carlsson, docent (Täby)
SvenOve Johansson, docent, fd högskolerektor (Halmstad)
Björn Molin, docent, fd landshövding (Haverdal)
Lennart Lundborg, fil lic., fd länsantikvarie (Halmstad)

Hedersledamöter:
Carl Bennet, direktör (Kungsbacka)
Romulo Enmark, fil dr, högskolerektor (Stockholm)
Per Gessle, kompositör (Halmstad)
Björn Hellberg, författare (Laholm)
Bodil Jönsson, professor em (Lund)
Björn Nordstrand, direktör (Halmstad)
Lena Sommestad, fd landshövding (Uppsala)
Eva Österberg, professor em (Lund)