Högtidsdagen

Akademin har valt att fira sin årliga högtidssammankomst i anslutning till den 29 augusti som var Olof von Dalins födelsedag. Författaren och språkförnyaren mm Olof von Dalin (1708- 1763) föddes i Vinbergs prästgård och är den mest epokgörande författare som Halland hittills frambringat.