Högtidssammankomst 

Lördag den 26 augusti 2023 Slottet Hallmstad

Programvärd

Akademiledamoten  Ingegerd Sahlström

Invignings- och välkomsttal

Landshövding Brittis Benzler Preses i Hallands  Akademi

Tal till Olof von dalins minne

Akademiledamoten Hans Bergfast museichef 

Musik

Hallandsfolk

Prisutdelning

Hallands Akademis stora pris

Mottagare Katrin Kisswani

Hallands Akademis pris till prins Bertils minne

Mottagare Margareta Ek

Bertebo priset

Mottagare Lars Paulsson

Olof von Dalin-priset

Mottagare Fredrik Wenzel Då Fredrik Wenzels var förhindrad att delta mottogs diplomet av hans mor.


Mingelbilder