Höstmöte & Studiebesök  14 november 2023 

Rian Designmuseum

En mörk tisdagskväll i november förlade Hallands Akademi sitt höstmöte på Rian Designmuseum i Falkenberg. Vi mottogs av museichef Love Jönnson som gav oss följande beskrivning av museets verksamhet: 

Rian är mer än ett vanligt museum. Verksamheten omfattar design, kulturhistoria och offentlig konst i Falkenbergs kommun. Museet fungerar som en mötesplats som för samman perspektiv och metoder från olika områden. Rian visar tillfälliga utställningar, förvaltar kulturhistoriska samlingar och miljöer samt ansvarar för konsten i kommunens offentliga rum.

Med gränsöverskridande arbetsmetoder vill Rian skapa upplevelser som berör och stannar kvar. Att både vårda och utveckla – och föra samman historien med samtiden – är en hjärtefråga för Rian.

Rian vill stimulera nyfikenhet, kreativitet och kunskapsbyggande. I våra verksamheter arbetar vi för att skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser för alla. Välkommen att upptäcka allt som ryms inom Rian! 

Därefter visade konstassistent Sofi Liljedahl oss runt för att beskåda den pågående utställningen  "Jag är Marina Kereklidou"  Marina Kereklidou är en av de största modestjärnorna Sverige har haft i närtid. Nu ser hon för första gången tillbaka på sina 30 år i det svenska modets centrum. Från livet som modeskapare i eget namn till tongivande stylist och creative director. 


Marina Kereklidou (f. 1970) är utbildad på Beckmans designhögskola 1991-94. Idén om att göra en retrospektiv med Marina Kereklidou har sitt ursprung i hennes första samarbete med Rian 2021 och grupputställningen Att konstruera en dräkt. Då visade hon kollektionen Vem är egentligen svensk?, där hon utgick ifrån sin erfarenhet av att bära på dubbla kulturella identiteter. Det väckte hos museet en önskan om att få berätta mer om hennes händelserika liv och mångfacetterade karriär.

Foton: Lån från Rian Designmuseum