STUDIEBESÖK ONSALA RYMDOBSERVATORIUM

I samband med årsmötet den 4 juni 2024 passade Akademins medlemmar på att besöka Onsala rymdobservatorium. Ett mycket intressant besök där vi mottogs av föreståndare John Conway som informerade och guidade oss på anläggningen och om dess historia och syfte. 
Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi, förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Vi driver flera radioteleskop i Onsala, 45 km söder om Göteborg, och deltar i internationella projekt. Observatoriet är en geodetisk fundamentalstation. 
Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet​. Observatoriet grundades år 1949 av professor Olof Rydbeck.
Hallands Akademi framför sitt varmaste tack för besöket.
Foto och källtext: Onsala rymdobservatorium