hallands historia

Boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna kom från trycket i maj 2022 med Hallands Akademi som utgivare. En andra upplaga utkom i november 2022. Sammanlagt har nu 6 000 exemplar tryckts.

Boken ger svar på många frågor, bland annat: När kom de första människorna till Halland? Har Halland verkligen varit ett eget rike? Hur gick det till när Halland blev svenskt? Och hur kunde det en gång så fattiga Halland bli ett av Sveriges snabbast växande län?

 Hallands historia – Gränsland genom tiderna har skrivits av 36 författare med specialkunskaper inom sina områden. Redaktör: Pablo Wiking-Faria. Redaktionskommitté: Åsa Bengtsson, Erik Hallberg, Anders Håkansson, Jens Lerbom, Hugo Palmsköld, Lena Sommestad, Pablo Wiking-Faria och Per Wranning.

Boken behandlar tiden från jägarstenåldern till nu. Den är på 384 sidor, har runt 500 bilder, är helt tryckt i fyrfärg och har hårda pärmar.

 

Boken kan beställas från Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning, 432 44 Varberg, e-post: info@museumhalland.se, hemsida: www.museumhalland.se Bokhandlare beställer från Hallands Akademi, e-post: pablo.wiking@outlook.com