Hallands Stora Akademipris - 2021
(finansierat av Länsförsäkringar Halland)

Pristagare:
Lars Grimbeck & Stefan Gustafsson, författare & lokalhistoriker                                  
Motivering:
Lars och Stefan har förnyat och moderniserat hembygdsrörelsen i Halland genom ny layout av runt 200 hembygdsböcker, genom att hembygdsföreningen i Varberg engagerar sig i stadens moderna utveckling, samt genom att gemensamt ge ut tolv böcker med en mängd nya vinklar på Hallands historia.