Bertebospriset - 2021
(finansierat av Bertebosstifelsen)

Pristagare:
Axel Ericsson och Bertil Ericsson, HarplingeKål                                                             
Motivering:

Bröderna Ericsson har under ett antal år arbetat med att utveckla grönkålens plats på framförallt vårt halländska julbord. Genom produktion och förädling av grönkål har de underlättat tillagningen av bl.a. långkål. Nya generationer har fått uppleva en typisk landskapsrätt. När intresset för grönkål på julbordet sjönk, beslöt sig bröderna Ericsson för att ändra på detta. Axel och Bertil lyckades. Idag är det inte bara långkål som intresserar. Grönkålen har fått en framskjuten plats på våra matbord. En matkultur har räddats och en utveckling sker. Den halländska grönkålen vinner framsteg.

http://www.harplingekal.se